Userkafs pyramid

  Detta gravmonument över 5:e dynastins grundare Userkaf, som också byggde ett soltempel i det närbelägna Abu Gurob, framstår för besökaren mest som en stor stenhög med en ingång i […]

 

Detta gravmonument över 5:e dynastins grundare Userkaf, som också byggde ett soltempel i det närbelägna Abu Gurob, framstår för besökaren mest som en stor stenhög med en ingång i norr. Gravkammaren är till råga på allt stängd för allmänheten. En gång nådde emellertid den här stenhögen/pyramiden vars dödstempel märkligt nog ligger på sydsidan (och inte i öster) en höjd av ca 49 meter (Sidlängd 73,5 m, lutning 53 grader 8′) och i omgivningen har man också upptäckt en rad intressanta gravar.

userkaf pyramid 2

 

Läs mer om Sakkara:

Etiketter: ,