Unas pyramid

Denna pyramid byggdes av den sista faraonen i 5:e dynastin med sluttande schakt ned till det raka ingångsschaktet som en gång blockerades med 3 stora block (fallschakten finns fortfarande kvar). Här fanns också både förrum och sidokammare och en gravkammare (med härskarens sarkofag och färggranna ”palatsfasadmönster” på bortre väggens alabasterplattor).

unas pyramidtext
Pyramidtext i Unas pyramids gravkammare

 

Det som gör den här pyramiden så intressant är de s.k. pyramidtexterna. Utförda i blåmålade nedsänkta hieroglyfer täcker de väggarna nedanför det stjärnmönstrade sadeltaket i såväl förkammare som gravkammare och de beskriver kungens fortsatta liv på andra sidan. Hieroglyftexterna här är de första dekorationerna inne i en pyramid, eftersom de tidigare pyramiderna ( Meidum, Daschur, Giza etc. ) helt saknade bild- och textutsmyckning. På södra sidan av pyramiden finns en inskrift som visar att man under ledning av Chaemwese, 4:e son till Ramses II, arbetade med att restaurera det kungliga gravmonumentet, vilket förklarar varför dennes kungakartusch från 20:e dynastin finns på en byggnad från 5:e dynastin.

Dödstemplet på pyramidens östra sida är i mycket dåligt skick och redan under antiken fraktades dess vackra blomsterkapitäl bort för att användas på andra platser (Bubastis och Tanis ).

I kanten av det odlade landet, mittemot det lilla huset där man köper inträdesbiljetterna, ligger resterna av Unas daltempel med 2 upprättstående kolonner, fundamentrester och några grundmurar. Från  daltemplet och upp till dödstemplet vid pyramiden löper en över 1 km lång processionsväg, en ramp som en gång var taktäckt och dekorerad med reliefer på insidan av de tjocka murarna (som den rekostruktion som gjorts på några meter i mitten). (Numera inmurade är: på norra väggen scener där man smälter guld och tar ur fiskar etc., och på södra väggen jaktscener och transporten av palmbladskolonnerna på stora lastfartyg.) Söder om processionsvägen fann man dessutom 2 båtgravar som liknade dem som fanns vid Cheopspyramiden i Giza.

För att även i dödsriket få vara nära sin döde härskare byggde medlemmar av kungafamiljen, hovfunktionärer ochämbetsmän i övergången mellan 5:e och 6:e dynastierna sna mastabagravar nordost om Unaspyramiden, mellan den och Djoserpyramidens södra yttermur.

Läs mer om Sakkara:

Allt om Egypten på Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar

Translate »