Nefer-her-en Ptahs grav

 

Den sista viloplatsen för denne högt uppsatte palatstjänsteman och perukmakare består av endast en gravkammare. De intressanta lantbruksscenerna blev aldrig några färdiga reliefer utan är fortfarande bara skisser.

Läs mer om Sakkara:

Translate »