Militärmuseet

Print Friendly

(Citadellet):

Med hjälp av utställningsföremål, kartor och dokument samt en vapen- och uniformsutställning ges här en intressant översikt över krigskonsten.