Sidi Abd er-Rahman

24 kilometer västerut från El-Alamein ligger denna lilla forna by som lockar med en av Egyptens finaste badstränder (flera hotell och semesterbyar har sprungit upp i omgivningen). Här finns också en moské, helgad åt ortens islamiska helgon som givit namn åt platsen.

Läs mer om El-Alamein:

Lämna gärna en kommentar