Abusir

När man åker från Giza till Sakkara passerar man på höger hand de tre pyramiderna vid Abusir, begravningsplats för faraonerna Sahure, Neferikare och Neuserre från 5:e dynastin. Söder om pyramiderna ligger de understa nästan dolda skikten av den ofullbordade graven efter kung Neferefre (Raneferef), från perioden mellan de båda sistnämnda härskarna

Lämna gärna en kommentar