Bra ord på Arabiska

Svenska Arabiska Hej  Salaam Alekom Välkommen Ahlan Ja Aiwa Nej laa Vänligen lag samaht Perfekt Mea Mea Hur mycket Käm Vem Meen Där Feen Jag vill Ana Ayez Verkligen ya […]

abc språk

SvenskaArabiska
Hej Salaam Alekom
VälkommenAhlan
JaAiwa
Nejlaa
Vänligenlag samaht
PerfektMea Mea
Hur mycketKäm
VemMeen
DärFeen
Jag villAna Ayez
Verkligenya Salam
Försvinnämshi
VattenMaya
Jag vill inteMishayes
Nej tackLaa shoukran
Ja tackAiwa shoukran
TeShai
KaffeAhwa
Tack gudElhamadulillah
VänsterShmäl
HögerYamin
Det räcker/ Nog/Slutakhalass

 

 

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar