Senaste rubriker
 • Aton: Aton återges som en skiva eller boll och var personifikationen av solen. Denne himlakroppsgud hade tillbetts i Egypten långt före Echnaton även om det var först under denne faraon som […]

  Aton / Aten

  Aton: Aton återges som en skiva eller boll och var personifikationen av solen. Denne himlakroppsgud hade tillbetts i Egypten långt före Echnaton även om det var först under denne faraon som […]

  Fortsätt läsa...

 • Apophis: Den här ormguden är motspelare och fiende till solguden och hans bark under den nattliga färden genom underjorden, och i t.ex. ”Amduatboken” skildras hur han varje natt besegras och oskadliggörs […]

  Apophis

  Apophis: Den här ormguden är motspelare och fiende till solguden och hans bark under den nattliga färden genom underjorden, och i t.ex. ”Amduatboken” skildras hur han varje natt besegras och oskadliggörs […]

  Fortsätt läsa...

 • Apis: I Memfis tillbads den här fruktbarhetsguden i form av en levande tjur som efter sin död mumifierades i ett särskilt balsameringshus och sedan begravdes i Serapeum i Sakkara. På […]

  Apis

  Apis: I Memfis tillbads den här fruktbarhetsguden i form av en levande tjur som efter sin död mumifierades i ett särskilt balsameringshus och sedan begravdes i Serapeum i Sakkara. På […]

  Fortsätt läsa...

 • Anuket/Anukis: Tillsammans med Satis uppträder den här gudinnan ibland som dotter och ibland som gemål till kataraktguden Chnum. Det är hon som framkallar Nilens årliga översvämning som sedan återställs av […]

  Anuket/Anukis

  Anuket/Anukis: Tillsammans med Satis uppträder den här gudinnan ibland som dotter och ibland som gemål till kataraktguden Chnum. Det är hon som framkallar Nilens årliga översvämning som sedan återställs av […]

  Fortsätt läsa...

 • Anubis: Denne underjordsgud avbildas som schakal eller som människa med shakalhuvud och är den som leder den döde till andra sidan. Han deltar också i vägningen av den avlidnes hjärta […]

  Anubis

  Anubis: Denne underjordsgud avbildas som schakal eller som människa med shakalhuvud och är den som leder den döde till andra sidan. Han deltar också i vägningen av den avlidnes hjärta […]

  Fortsätt läsa...

 • Amon (den ”fördolde”): Guden hade förmodligen sitt ursprung på sudanesiskt område där han förknippades med vattnet. Från mitten av Mellersta riket blev han i egenskap av lokalgud i rikshuvudstaden Thebe […]

  Amon

  Amon (den ”fördolde”): Guden hade förmodligen sitt ursprung på sudanesiskt område där han förknippades med vattnet. Från mitten av Mellersta riket blev han i egenskap av lokalgud i rikshuvudstaden Thebe […]

  Fortsätt läsa...

 • Läs om egyptens viktigaste gudar: Amon Anubis Anuket/Anukis Apis Apophis Aton Åttafalldigheten Atum Bastet Bes Buchis Chepri Chnum Chons/Chonsu Geb Hapi Hathor Hatmehit Heket Herischef Horus Horussönerna Ihi Imentet Imhotep […]

  Egyptens gudar

  Läs om egyptens viktigaste gudar: Amon Anubis Anuket/Anukis Apis Apophis Aton Åttafalldigheten Atum Bastet Bes Buchis Chepri Chnum Chons/Chonsu Geb Hapi Hathor Hatmehit Heket Herischef Horus Horussönerna Ihi Imentet Imhotep […]

  Fortsätt läsa...

 • Den helige Antonius levnadshistoria finns nedtecknad i en krönika författad av den helige Athanasius och kan här bara återges i stora drag. Enligt krönikan lär den ålderstigne eremiten dött år […]

  S:t Antonius

  Den helige Antonius levnadshistoria finns nedtecknad i en krönika författad av den helige Athanasius och kan här bara återges i stora drag. Enligt krönikan lär den ålderstigne eremiten dött år […]

  Fortsätt läsa...

 • Om den helige Paulus levnadshistoria vet vi bara det som berättas i den biografi som skrevs ned av Heironymus (347 – 420). Enligt Hironymus föddes den helige Paulus år 228 […]

  S:t Paulus

  Om den helige Paulus levnadshistoria vet vi bara det som berättas i den biografi som skrevs ned av Heironymus (347 – 420). Enligt Hironymus föddes den helige Paulus år 228 […]

  Fortsätt läsa...

 • Den helige Menas betraktas i legenden än som libyer, än som egyptier; ömsomt som kamelförare och ömsomt som soldat. Förmodligen är detta två kristna martyrer som smält samman till en enda […]

  St Menas

  Den helige Menas betraktas i legenden än som libyer, än som egyptier; ömsomt som kamelförare och ömsomt som soldat. Förmodligen är detta två kristna martyrer som smält samman till en enda […]

  Fortsätt läsa...

Translate »