Tell er-Rotaba:

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Platsen identifieras i regel med Bibelns Sukkoth och dess historia är nära förknippad med Tell el-Maschutas ca 17 km längre österut. Ruinkullen vid dagens Qassasin på Ismailiakanalens östra strand har anor ända från 9:e dynstin (belagt genom en jaspisvikt med inskrift) och upplevde sin blomstring under ramses II (tempel åt Atum, herre av Tjeku” vars block fördes till Tell e-Maschuta och där ledde till feldatering av platsen). Platsen övergavs emellertid ca 600 f.Kr. till förmån för Tell el-Maschuta när Wadi Tumilats ekonomiska struktur ändrades i och med Nechos kanalbygge. Fynden från den egyptiska fornminnesförvaltningens utgrävningar finns i det utvidgade museet i Ismailia.