Thots berg

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Thots berg ligger ca 3,5 km norr om Deir el Bahri och reser sig till en höjd av 1240 meter. Uppe på berget står resterna av ett tempel som byggdes åt Thot under Mentuhotep III (II:e dýnastin). Den 10 x 8 meter stora helgedomen användes ända in på 12:e dynastin och restaurerades under 26:e dynastin. Bakom själva templet finns grundmurarna till 2 hallar med vardera 8 kolonnbaser. Templet som låg åt sydost, i riktning mot Nilen omgavs av en lertegelmur och bestod av ett förrum och 3 sanktuarier.
 
Thebe

[custom-facebook-feed]