Malqata

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Amenophis III:s palatsområde Malqata öster om vägen och sydväst om Medinet Habu kan ha legat inom ett utsträckt bebott område som omfattade också Medinet Habu och som sträckte sig ända till Amenophis III:s sydpalats och platsen var uppenbarligen bebodd under Echnaton, som bör ha tillbringat de första åren av sin regering här i sitt s.k. Mittpalats, liksom tutanchamon. Ett annat palats längre norrut kan ha tillhört prinsessan Sat-Amon. I väster gränsar området till de kvarvarande resterna av en grupp arbetarbostäder och i nordväst till en audienspaviljong som ligger högre än den omgivande marknivån. På paviljongens norra sida finns en balkongliknande tillbyggnad med en stor kolonngård nedanför och med utsikt mot Amontemplet norr om Malqata.
Dagens turist har ingen större glädje av att se de fåtaliga lämningarna av denna anläggning som täckte ett 227 000 m2 stort område. På rester av väggmålningar som finns på Egypteiska museet i Kairo (2014) kan man emellertid ana sig till den forna prakten.
Birket Habu: Birket habu är en med konstgjorda medel anlagd 2,4 x 1 km stor anlagd sjö som tidigare hade förbindelse med Nilen genom en sidokanal. Den uppstod ungefär samtidigt med Malqata men var i bruk långt efter det att palatskomplexet i nordväst fyllt sin uppgift. Schaktmassorna spreds ut runt sjön och når fortfarande den ansenliga höjden av 14 meter vilket arkeologerna uppskattar vara ca hälften av den ursprungliga. Avsikten med den här sjön och dess kajplats var säkerligen försörjningen av Malqata men den användes också för kultiska ändamål och för lustfärder med den kungliga familjens båtar.
Läs mer om Malqata och om templen och gravarna runt Luxor:
Thebe

[custom-facebook-feed]