Ostrakon-grav

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Ca 200 meter nordost om templet finns en gammal trappa ner i ett 42 meter djupt kraterformat schakt där man funnit över 5000 ostrakoner (kalkstensflisor och keramikskärvor) från 19:e och 20:e dynastierna. Dessa var en gång arbetarstadens ”antexkningspapper” och ger ingående kunskaper om det dagliga livet i Deir el-Medina. Bland skärvorna finns privata brev, kvittenser, konstärsskisser, arbetarnas sjukdomsrapporter och domstolsprotokoll som gör det möjligt att följa upp inte bara den historiska utvecklingen och hur organisationen fungerade utan också skvaller och småskandaler i den lilla staden.
 

[custom-facebook-feed]