Chocha

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Den här begravningsplatsen med gravar huvudsakligen från 18:e och 19:e dynastierna ligger sydost om Deir el-Bahri. Här finns gravar från Gamla riket som visar att västra Thebe utnyttjades mycket tidigt (t.ex. nr 413 som var den kunglige ceremonimästaren Unas-Achs grav; härifrån finns en stele i museet i Luxor).
Nr 49: Neferhotep. Den här graven från slutet av 18:e dynastin (under Eje) består av en stor gård som kantas av flera gravar, en tvärhall och en långsmal pelarhall med statynischer. Både till höger och vänster om ingången till graven står flera stelar. I högra delen av tvärhallen skildras begravningen och på vänstra bakre muren får Neferhotep i sällskap med sin hustru motta utmärkelser från kungaparet. På högra långväggen i den av 4 pelare uppburna hallen ser vi gravherren och hans hustru framför fasaden till Karnaktemplet.
Nr 181: Nebamon/Ipuki. De båda bildhuggarnas grav från slutet av 18:e dynastin är berömd för sina detaljerade hantverksmotiv i högra delen av tvärhallen. Andra bilder visar gravherrarna inför Amenophis I och dennes mor Ahmes-Nefertari och inför Hathor-kon. I vänstra delen ser man offerscener, en måltid med gäster och begravningen.
Nr 409: Keki. Simut, som kallades för Keki var tjänsteman under ramses II. På gården t.v. och t.h. om ingången står stelar med hymner till olika gudar. I södra delen av tvärhallen innanför gården berättar Keki att han gjort hela sin familj arvlös genom att skänka sina tillgångar till gudinnan Mut som också ses avbildad i en kiosk på västra väggen. Andra bilder visar Keki och hans fru framför gudarna. I norra delen av tvärhallen skildras begravningen, domen inför Osiris och hur den döde rättfärdigas av Maat. Några scener på östra väggen visar Keki i ans arbete som skrivare i Amons boskapsstallar. Bakom tvärhallen ligger en långsmal hall vars dekorationer aldrig blev färdiga men där man kan se en mumie transporteras till graven. Västra muren upptas av en nisch med statyer av Keki och hans familjemedlemmar.
Nr 39: Puiemre. Gravherren var Amons andreprofet under Thutmosis III. I ett kapell till höger finns en mycket ovanlig begravningsscen.
Nr 178: Neferrenpet (kallad Kenro). Den döde var Amons skattmästare under ramses II. På den högra långväggen inne i graven böjer sig gravherren och hans fru för att dricka i en damm.
Nr 188: Parennefer. Graven som byggdes under Echnatontiden visar påverkan av Amarnastilen. De kungliga namnkartuscherna mejslades senare bort.
Thebe

[custom-facebook-feed]