Unas pyramid

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Denna pyramid byggdes av den sista faraonen i 5:e dynastin med sluttande schakt ned till det raka ingångsschaktet som en gång blockerades med 3 stora block (fallschakten finns fortfarande kvar). Här fanns också både förrum och sidokammare och en gravkammare (med härskarens sarkofag och färggranna ”palatsfasadmönster” på bortre väggens alabasterplattor).

unas pyramidtext

Pyramidtext i Unas pyramids gravkammare


 
Det som gör den här pyramiden så intressant är de s.k. pyramidtexterna. Utförda i blåmålade nedsänkta hieroglyfer täcker de väggarna nedanför det stjärnmönstrade sadeltaket i såväl förkammare som gravkammare och de beskriver kungens fortsatta liv på andra sidan. Hieroglyftexterna här är de första dekorationerna inne i en pyramid, eftersom de tidigare pyramiderna ( Meidum, Daschur, Giza etc. ) helt saknade bild- och textutsmyckning. På södra sidan av pyramiden finns en inskrift som visar att man under ledning av Chaemwese, 4:e son till Ramses II, arbetade med att restaurera det kungliga gravmonumentet, vilket förklarar varför dennes kungakartusch från 20:e dynastin finns på en byggnad från 5:e dynastin.
Dödstemplet på pyramidens östra sida är i mycket dåligt skick och redan under antiken fraktades dess vackra blomsterkapitäl bort för att användas på andra platser (Bubastis och Tanis ).
I kanten av det odlade landet, mittemot det lilla huset där man köper inträdesbiljetterna, ligger resterna av Unas daltempel med 2 upprättstående kolonner, fundamentrester och några grundmurar. Från  daltemplet och upp till dödstemplet vid pyramiden löper en över 1 km lång processionsväg, en ramp som en gång var taktäckt och dekorerad med reliefer på insidan av de tjocka murarna (som den rekostruktion som gjorts på några meter i mitten). (Numera inmurade är: på norra väggen scener där man smälter guld och tar ur fiskar etc., och på södra väggen jaktscener och transporten av palmbladskolonnerna på stora lastfartyg.) Söder om processionsvägen fann man dessutom 2 båtgravar som liknade dem som fanns vid Cheopspyramiden i Giza.
För att även i dödsriket få vara nära sin döde härskare byggde medlemmar av kungafamiljen, hovfunktionärer ochämbetsmän i övergången mellan 5:e och 6:e dynastierna sna mastabagravar nordost om Unaspyramiden, mellan den och Djoserpyramidens södra yttermur.


Läs mer om Sakkara:

[custom-facebook-feed]