Apries-dekretet

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
På vänstra sidan av byggnaden med kolossen finns förutom ett stort antal statyer också en upptill avrundad stele av kvartsit med ett dekret utfärdat av Apries (26:e dynastin). På inskriften under bildfältet finns en förteckning över Ptahtemplets landområden och de arbetare som här garanterades skattebefrielse.

Läs mer om Memfis: