Polismuseet i Kairo

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.


(Citadellet):
Museet inrättades så sent som 1985 på det militära området i Citadellet, i en tidigare fängelseflygel. I de f.d. fångcellerna visas fängelseschener med dockor samt ett stort antal föremål ur samlingarna samt ett stort antal föremål ur samlingar som bl.a. illistruerar polisens historia från faraonernas tid samt spektakulära kriminalfall från faraonernas tid samt spektakulära kriminalfall från senare tid. Akitektoniskt intressanta är de bygnadsskulpturer (rader av lejon etc.) från den ursprungliga citadellbyggnaden som man kunnat frilägga på ett av de gamla tornen.