Mykerinos pyramid

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Mykerinos pyramid i Giza


 
Med en höjd av 66,5 meter (i dag 62 meter), en sidlängd av 105 meter och en lutning av 51 grader 20 minuter är dett visserligen den minsta av de 3 kungapyramiderna, men för vetenskapsmännen är den inte mindre gåtfull. Ingången till pyramiden ligger på norrsidan, genom en brant nedåtsluttande schakt som leder till ett förrum (med smala skendörrar) och sedan vidare via en horisontell gång mot byggnadsverkets centrum. Härifrån kommer man, efter att först ha passerat 3 rännor med urtag för stenpluggar för förslutningen, till ytterligare ett rum. Härifrån leder blindschakt från en igenbyggd ingång från en tidigare byggfas när man planerade en betydligt mindre pyramid. En trappa i golvet leder ned till en gravkammare vars tak är ett skenvalv och som under sig har ytterligare en sidokammare, som också kan nås från förrummet.
mykerinos kartaNär man 1837 för första gången trängde in i pyramiden fann man en kungasarkofag som i motsats till de båda andra kungagravarna var rikt utsirad och praktfullt utsmyckad med ornament i s.k. palatsfasad-mönster. På vägen till England råkade emellertid skeppet som transporterade den värdefulla reliken in i en storm och sjönk i Biscayabukten där sarkofagen vilar än i dag.  Det råder emellertid delade meningar om den här sarkofagen verkligen tillverkades medan Mykerinos ännu levde. I pyramiden fann man nämligen också en träkista med kungens namninskrift. På grund av kistans människoliknande form, anpassad till mumien som låg innuti, vet man att den förmodligen fördes in i pyramiden först i samband med att kungen begravdes på nytt under 26:e dynastin omkring 1800 år efter sin död. Kan inte detta också ha gällt stensarkofagen som stod i så bjärt kontrast till de andra kungarnas sarkofager i Giza? På pyramidens fasad, vid sidan om ingången, finns det också en inskrift som talar om upprustningsarbeten under 26:e dynastin.
Mykerinos sarkofag

Mykerinos förlorade sarkofag


Mykerinospyramiden har på sin östra sida det bäst bevarade av samtliga dödstempel, men det tillhörande daltemplet befinner sig under en nutida islamisk begravningsplats, utom räckhåll för arkeologerna.
Läs mer detaljerat om Pyramiderna i Giza:

  • Giza
    • Cheopspyramiden
    • Chefrens pyramid
    • Mykerinos pyramid

Läs mer om den första pyramiden i Egypten:

  • Sakkara/Saqqara