Userkafs soltempel

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

På vägen från Abusir passerar man snart en liten höjd där man kan se spåren av ett soltempel som byggdes av Userkaf, den förste faraonen i 5:e dynastin. Kultplatsen upptäcktes 1954 och frialdes under de tre följande åren. Till sin uppbyggnad liknar den Neuserreanläggningen längre norr ut, men är med sina 44 x 83 meter betydligt mindre än denna. Eftersom kalkstensblocken i Userkaftemplet antagligen transporterats bort för att bli byggmatrial redan på faraonernas tid är platsen i dag av intresse enbart för fackfolk.

Userkaf eller Neith?

Userkaf eller Neith?


Här har man emellertid funnit ett huvud i naturlig storlek, i grön skiffer och med omstritt ursprung. Huvudet är bevarat i fullständigt skick och finns nu på Egyptiska museet i Kairo. Dess nedreegyptiska krona tycks i första hand peka mot att detta är Userkaf men ansiktsdragen är så feminina (av högglansig gråsvartsten) att det också kan vara en bildav den krigiska sidan av gudinnan Neith, syster till Isis, Nephtys och Selkis. Som attribut bär hon den nedreegyptiska kronan på huvudet i stället för sitt vanliga emblem.