Nefertiti

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Drottning Nefertiti

Drottning Nefertiti


Nefertiti betyder ”Skönheten som kom” på fornegyptiska vilket tidigare tolkades som att hon var av utländsk härkomst. Numera finns inga sådana teorier kvar utan man tror att hon var helt och hållet egyptisk. Kanske dotter till Eje och således brorsdotter till Teje. Hon ska i så fall ha gifts bort med sin kusin, Tejes son , Amenhotep IV och fick sex döttrar med honom; Meritaten, Meketaten, Ankhsenaten (senare Ankhsenamun – gift med Tutankhamon),Neferneferuaten Tasherit, Neferneferure och Setepenre.
Åtminstone i början stödde hon sin makes fanatiska dyrkan av solskivan Aton/Aten och det faktum att hon började kalla sig Neferneferuaten före sin makes namnbyte till Akhenaton tyder på att hon kan ha varit initiativtagerska till den nya, sektlika, religionen. Eventuellt blev hon senare misstänksam mot den när hon såg sin make missköta Egypten.
I vilket fall som helst måste hon ha varit en mäktig person vid sin makes sida och hon kan mycket väl ha varit hans medregent. På en hoppusslad relief från det, av Horemheb rivna, Aton-templet i Karnak är hon avbildas som kung. Där dödar hon en mängd fiender med sin klubba samtidigt som Aton (avbildad som vi ritar solar men med händer längst ut i strålarna) lyser över henne.
Denna och en annan avbildning tolkar många egyptologer som att hon var sin makes medregent, eller i alla fall att hon hade ett finger med i politiken under Amarna-perioden.
Forskarna är lite oeniga vad som hände med henne, för hon försvinner plötsligt ur arkiven mellan Akhenatons tolfte och fjortonde regeringsår. En del tror att hon dog i den pestepidemi som lär ha tagit två av hennes döttrars liv ungefär vid denna tid, medan andra tror hon levde vidare som hans medregent under namnet Semenkhare. (Denna teori har jag valt utveckla närmare nedan.) I vilket fall som helst verkar hon ha blivit hon begravd i sin makes grav utanförAkhetaten, men man har aldrig varit helt säker på vilken mumie som tillhör henne eller ens om den påträffats.
Det enda man hittat är en uschebti i alabaster där det står hennes namn.Som tidigare nämnts försvinner Nefertiti ur registren mellan år tolv och fjorton av sin makes regering. Ungefär samtidigt som hon förvinner, träder en annan kvinna fram vid Akhenatons sida. Denna kvinna heter Kiya och hon verkar ha varit en bihustru till Akhenaton som steg i rang. Detta har en del egyptologer tolkat som att hon mycket väl kan ha varit mor till Tutankhamun. Kiya försvinner dock också ur registren rätt plötsligt och hennes namn ”suddas ut” från monumenten och ersätts med Nefertiti och Akhenatons äldsta dotter Merit-Atens.
Detta skulle vara ett tecken på, menar vissa egyptologer, att hon kanske dödades av Nefertiti som var avundsjuk för att Kiya lyckades föda den son som Nefertiti aldrig kunde föda. Vissa egyptologer menar att Nefertiti vid den här tiden upphöjdes från Akhenatons huvudgemål till hans samregent. Hon skulle enligt denna teori ha överlevt honom och regerat under namnet Semenkhare i max två år efter sin makes död.
En sak som tyder på detta är det faktum att Semenkhare använder namnet Neferneferuaten, ett namn som beskrivs ovan som ett namn Nefertiti tog sig i början av sin makes regering. Andra egyptologer menar att Semenkhare var en bror eller halvbror till Akhenaton menh det är ingen som säkert vem han/hon egentligen var. En skalle på Egyptiska muséet i Kairo påstås vara hans, men detta är väldigt osäkert.
Under hans/hennes regering hände inget särskilt förutom att man kan märka tendenser till att landet börjar återvända till sin gamla, polyteistiska religion och sina gamla traditioner. 1898 utforskade den franske egyptologen Victor Loret Amenhotep IIs grav i den thebanska nekropolen. Detta ledde till ett mycket spektakulärt fynd. Detta var dels den första graven där en kungamumie fortfarande låg i sin kista och dels fanns det elva andra mumier i graven. Alla utom tre av dessa flyttades till det Egyptiska muséet i Kairo. De tre som lämnades kvar ansågs vara för dåligt bevarade för att kunna flyttas. De tre kvarlämnade mumiernas identiteter har varit ett stort diskussionsområde mellan egyptologer. Det rör sig om en pojke och två kvinnor, en äldre och en yngre. Den yngre, av egyptologer känd som ”The Younger Woman”  har diskuterats vara antingen Nefertiti eller prinsessan Sitamun som var dotter till Amenhotep III.
Läs mer om Egyptens Historia:

[custom-facebook-feed]