Första Intermediet / Mellanperioden

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Allmänt

Första mellanperioden var en tid av inbördeskrig och svår hungersnöd. Egypten var uppdelat i flera små kungadömen.
Vanligen betraktas tiden som en period av kulturell tillbakagång, men grunden lades nu till de stora litterära mästerverken som kom att skrivas under Mellersta riket. När faraos centralmakt var raserad kunde författare lättare ge uttryck för sina åsikter.
Alla, även farao, hade nu insett att landets resurser inte var outtömliga och det blev viktigt att försöka ge mat åt folket för att kunna stärka makten.

Henennesw/Herakleopolis

En grupp härskare från Henennesw kom, omkring 2160 f Kr. att ena Nedre Egypten. De var de rättmätiga efterträdarna till tronen och krävde att få bli kallade för kungliga titlar. De kastade ut libyer och asiater som dragit nytta av Egyptens svaghet och trängt sig in i deltat på jakt efter mat och förstärkte gränserna. De började även att reparera bevattningskanaler och tog åter upp handeln med Byblos.
De var kända som grymma härskare.

Waset/Thebe

Waset i Övre Egypten fanns en man vid namn Inyotef I. Ungefär samtidigt som de mäktiga männen i Henennesw enade Nedre Egypten, började han söka sig söderut för att lägga under sig de södra nomena. Hans efterträdare kom att fullborda och förstärka hans jobb och de började snart även söka sig uppåt mot Nedre Egypten, vilket ledde till fullt inbördeskrig.
Inyotef I kallade sig ”Den store ledaren av Övre Egypten”, men till skillnad från männen i Henennesw gjorde han aldrig anspråk på några kungliga titlar och hävdade aldrig sin rätt till tronen.
Mentuhotep II var en ättling till Inyotef I och den som till slut besegrade männen från Henennesw. Han tog namnet Sam-towe, vilket betyder ”Den som enade två länder”.
Ny huvudstad i Egypten blev efter eningen Waset.

Döden

Begravningssederna förändrades. När de mäktiga ute i nomerna var de som styrde över landet, började de att begrava sig på samma sätt som tidigare bara farao och hans närmaste familj haft rätt till. Efterlivet blev därmed öppet för alla från alla samhällsklasser förutsatt att man hade pengar att betala begravningen med.
Nu uppträdde även tron på att själen ställdes inför rätta i Underjorden och tron på syndernas förlåtelse. Farao dömdes dock aldrig. Han trädde in i efterlivet i vilket fall.

Läs mer om Egyptiska historiens olika epoker:

Lämna ett svar