Nechbet

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Nechbet: Denna Övre Egyptens skyddsgudinna hörde hemma i Elkab i Nildalen och var alltså motsvarigheten till Uto / Wadjit. Framför allt i kröningsscener uppträder hon i människogestalt med Övre Egyptens krona men avbildas betydligt oftare i sin djurgestalt, som gam.