Month / Montu – Krigsguden

Month: Innan han trängdes undan av Amon var krigsguden Month den viktigaste guden i området kring Thebe. Den falkhövdade Month karaktäriserades av en dubbel uraeussymbol runt solskivan på den dubbla fjäderkronan. […]

MonthInnan han trängdes undan av Amon var krigsguden Month den viktigaste guden i området kring Thebe. Den falkhövdade Month karaktäriserades av en dubbel uraeussymbol runt solskivan på den dubbla fjäderkronan. Förutom ett eget tempelområde i Karnak var också Armant, Medamud och Tod hans kultplatser.

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar