Maat

Maat: Begreppet ”Maat” personifieras av en gudinna med den typiska fjädern i diademet eller enbart som fjäder och inbegriper hela ”världsordningen”. Mycket ofta återges begreppet ofullständigt med översättningar som ”rättvisa” och […]

MaatBegreppet ”Maat” personifieras av en gudinna med den typiska fjädern i diademet eller enbart som fjäder och inbegriper hela ”världsordningen”. Mycket ofta återges begreppet ofullständigt med översättningar som ”rättvisa” och ”harmoni”. I dödsdomstolen vägs den avlidnes hjärta med Maat som motvikt för att man skall kunna fastställa om han levt efter Maats regler. Om inte slukas hans hjärta av ”Slukerskan”, annars får han fortsätta till de saligas boningar. I Deir el-Medina i Thebe / Västra Thebe finns ett ptolemeiskt tempel vigt åt denna gudinna.

 

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar