Imhotep

Print Friendly, PDF & Email

ImhotepFarao Djosers geniale byggmästare, den universalbegåvade Imhotep, hyllades som gud mycket snart efter sin död. Tillsammans blev han och Amenophis III:s byggmästare Amenophis-sa-Hapu ett populärt gudapar för den lille mannen och hans vardagsbekymmer, framför allt på det medicinska området. Tillsammans med Thot var han också skrivarnas och de lärdas specielle skyddsgud. Grekerna likställde honom med Asklepios.

Lämna gärna en kommentar