Anubis

Print Friendly, PDF & Email

Anubis: Denne underjordsgud avbildas som schakal eller som människa med shakalhuvud och är den som leder den döde till andra sidan. Han deltar också i vägningen av den avlidnes hjärta i dödsdomstolen. Nära besläktad med honom är Upuaut (“vägöppnaren”), också han i schakalgestalt och i underjorden.

Lämna gärna en kommentar