Amon

Amon (den ”fördolde”): Guden hade förmodligen sitt ursprung på sudanesiskt område där han förknippades med vattnet. Från mitten av Mellersta riket blev han i egenskap av lokalgud i rikshuvudstaden Thebe Egyptens riksgud. I Thebe hade han redan tidigare trängt tillbaka krigsguden Month. Han ingår tillsammans med sin gemål Mut och gudabarnet Chonsu i den thebanska triaden, men eftersom han också associeras med åttafaldigheten har han ibland också Amanuet som gemål. Praktiskt taget alla faraonerna lät bygga till hans huvudtempel i Karnak. Amon framställs oftast i rent mänsklig gestalt med för honom typisk skört om höften (med ”Isisblod”-knäppe) och med en hög dubbelfjäderkrona. Hans attributdjur är gåsen och väduren med inböjda horn (finns alltid på bog och akter på hans gudabark)

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar

Translate »