Pitom

Hebreiska namnet för egyptiskans (solguden) Atums hus el. Tempel En förrådsstad, som Israeliterna byggde åt Farao. I Pitom utrustades de egyptiska härarna för sina expeditioner till Asien. Vid ruinplatsen Tell […]

Hebreiska namnet för egyptiskans (solguden) Atums hus el. Tempel En förrådsstad, som Israeliterna byggde åt Farao. I Pitom utrustades de egyptiska härarna för sina expeditioner till Asien. Vid ruinplatsen Tell el-Mashuta i nordöstra Egypten, nära en av Nilens armar, fann man år 1883 stadens tempel, förrådshus m. m. På flera tegelstenar stod både stadens och Ramses II.s namn.

2. Mos. 1:11

Bibliska Egypten

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar