Gosen

Gosen är det hebreiska namnet på det område som israeliterna bebodde i Egypten. Dess egyptiska namn var Qesem, i Septuaginta (LXX) kallat Gésem eller Gésem Arabias. Landskapet låg öster om […]

Gosen är det hebreiska namnet på det område som israeliterna bebodde i Egypten. Dess egyptiska namn var Qesem, i Septuaginta (LXX) kallat Gésem eller Gésem Arabias.

Landskapet låg öster om Nildeltat i landet Rameses, 1. Mos. 47:11, varmed möjligen avses dalen mellan Nilen och Krokodilsjön, senare koloniserat av farao Ramses II.

Området var den bästa delen av Egypten, 47:11, väl ägnat för boskapsskötsel, 46:43, och rikt på fisk och grönsaker, 4. Mos. 11:5. I Gosen blev israeliterna boende hela den tid de var i Egyptens land.

Bibliska Egypten

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar