Baal-Sefon

Baal-Sefon är hebreiska och betyder ”nordens herre”. En kultplats i Egypten, där en semitisk gud dyrkades. Orten har inte lokaliserats, men antas ha legat öster om Sävhavet. I en egyptisk […]

Baal-Sefon är hebreiska och betyder ”nordens herre”. En kultplats i Egypten, där en semitisk gud dyrkades. Orten har inte lokaliserats, men antas ha legat öster om Sävhavet. I en egyptisk papyrusskrift har man funnit gudanamnet Baali-Sapuna. 2 Mos. 14:2,9; 4. Mos. 33:7.

 

egyptiskt militär fort i Pi Hahiroth

Egyptiskt militärfort i Pi Hahiroth, som skulle ligga starx innan Baal Sepona (Baal Sefon)

 

 

Bibliska Egypten

 

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar