Baal-Sefon

Baal-Sefon är hebreiska och betyder ”nordens herre”. En kultplats i Egypten, där en semitisk gud dyrkades. Orten har inte lokaliserats, men antas ha legat öster om Sävhavet. I en egyptisk papyrusskrift har man funnit gudanamnet Baali-Sapuna. 2 Mos. 14:2,9; 4. Mos. 33:7.

 

egyptiskt militär fort i Pi Hahiroth
Egyptiskt militärfort i Pi Hahiroth, som skulle ligga starx innan Baal Sepona (Baal Sefon)

 

 

Bibliska Egypten

 

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Translate »