Perserschakten

Namnet ”perserschakten” som på felaktiga grunder förmodligen myntades och infördes i Baedekers gamla resehandbok över Egypten är helt vilseledande eftersom gravanläggningarna inte uppfördes så sent som under persertiden (27:e dynastin)

Read More
Translate »