Karnak förenandet av de två länderna [Enanadet av de två länderna – Scen från Karnaktemplet]

Bild från Amon-Ras väldiga tempel i ”Ipet-sut”: Den utvalda platsen. (Dvs. Karnak nära dagens Luxor).

Scenen finns på den sydöstra innerväggen i templets väldiga Hypostyl hall och föreställer hur guden Thoth ”Herre över Eshmun (Hermopolis)” med en lilje-stjälk i händerna, och guden Horus ”Den store Guden, Herre över Mesen (Edfu)” med en papyrus-stjälk i sina händer binder samman dessa tv växter under en ritual som kallades för ”Enandet av de två länderna”.

Allt sker inför kung Ramses II, och han finns själv avbildad knäböjandes mitt i bilden. Under Ramses II kan man se södra landet representerat av Nedre Egyptens symbol: en Lotus-lilja (till vänster); och det norra landet, Övre Egypten, representerad av en papyrus-blomman (till höger).

Ovanför allt svävar den ormhövdade gamgudinnan Uto med utslagna vingar som skydd åt ritualen och kungen, och i sina klor bär hon även den beskyddande Shen-ringen.

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar